You are here

čeština

Beyond Words je vydavatelem knih, elektronických knih a dalších materiálů pro všechny, kterým k porozumění jejich světa poslouží obrázky lépe než slova.

Knihy z naší edice Books Beyond Words pomocí obrázků vyprávějí příběhy, které pomohou lidem pochopit a přemýšlet o vážnějších životních situacích, jako jsou láska a mezilidské vztahy, zdraví, smrt       a zločin. Mohou také posloužit odborníkům jako nástroj pro výuku a poradenství a pomoci jim při práci s lidmi v mnoha různých situacích.

Knihy edice Books Beyond Words vedle obrázkového příběhu zároveň obsahují:

  • tentýž příběh slovně popsaný,
  • informace o daném tématu,
  • instrukce a materiály pro čtenáře, podpůrce, rodiny a odborníky.